Юридичним особам:

- Копія довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

- Копія свідоцтва або виписки про державну реєстрацію юридичної особи.

- При наявності: потрібно подати копію довідки про взяття на облік платника податків згідно з формою No 4 ОПП.

- Копія статуту.

- Також копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (платника єдиного податку) або витягу з реєстру платників податку на додану вартість (єдиного податку).

- Документ, який підтверджує повноваження особи, що підписуватиме договір (протокол зборів засновників про обрання керівником і наказ про призначення на посаду або інший документ, який прописано в статуті).

- Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на дату підписання договору.

- Якщо компанія має організаційно-правову форму -  ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю), то згідно Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», а саме статті 44, потрібно додатково надати такий документ, як протокол загальних зборів (Рішення одноосібного учасника) про надання згоди на укладення договору або ж баланс станом на кінець попереднього кварталу (якщо сума, вказана в договорі,  не перевищує 50 % вартості чистих активів організації на кінець попереднього кварталу).

- При необхідності: подати копію ліцензії, свідоцтва або іншого документа, що підтверджує дозвіл на здійснення відповідних видів діяльності, якщо це передбачено законодавством.

- Усі сторінки потрібно завірити підписом і печаткою керівника.

Фізичним особам (особам, які ведуть підприємницьку діяльність):

- Копія ідентифікаційного коду фізичної особи.

- Копія свідоцтва або виписки про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

- Копія паспорта фізичної особи.

- При наявності: копія довідки про взяття на облік платника податків згідно з формою No4 ОПП.

- Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань на дату підписання договору.

- Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (платника єдиного податку), витягу з реєстру платників податку на додану вартість (єдиного податку).

- При необхідності: копія ліцензії, свідоцтва чи іншого документа, що підтверджує дозвіл на здійснення відповідних видів діяльності, якщо це передбачено законодавством.

- Усі сторінки документів потрібно завірити підписом і печаткою ФОПа.