Відгук по використанню цифрових лабораторій NeuLog (НеоЛог) в навчальному процесі

Протягом 1.5 місяці в нашому НВК №141 "ОРТ" м. Києва випробовувалося інтерактивне приладдя надане фірмою INTER SYSTEMS в навчальному процесі.

Відгук по використанню цифрових лабораторій NeuLog (НеоЛог) в навчальному процесі

Протягом 1.5 місяці в нашому НВК №141 "ОРТ" м. Києва випробовувалося інтерактивне приладдя надане фірмою INTER SYSTEMS в навчальному процесі.

Ми працювали з: 1. Датчиком освітлення, - для 5, 6, 8, 9 класи

2. Датчиком звуку - для - 5, 7. 8 класи

3. Датчиком вуглекислого газу - для 8, 9 класи

4. Датчиком спиртометра - для 5, 8 класи

5.Датчиком ЕКГ - 8 класи

6.Датчиком УФВ - 5. 6, 7, 8, 9 класи

7.Датчиком температури поверхні - 5,6 класи

Результати випробування показали наступне:

1.Усі датчики можна використовувати у програмі 5-9 класів природознавчого циклу.

а) Як демонстраційний засіб при вивченні певних тем, наприклад:

- 5 клас, природознавство, тема"Фізичні та хімічні властивості речовин" - датчик температури;

- тема "Ознаки живих організмів" - датчик вуглекислого газу.

б) Для виконання експериментальної частини проектних науково-дослідних індивідуальних або групових робіт - усі датчики;

2. Нажаль, практичні та лабораторні роботи предметів природознавчого циклу ускладнює використання цих датчиків: обмеження в часі( 45 хв) та великою кількістю учнів( 1датчик- 38 учнів).

Але використання певних датчиків під час практичних або лабораторних робіт (датчиком ЕКГ, датчиком звуку), надає новий рівень сприйняття матеріалу учнями, спонукає дітей до мислення та викликає зацікавленість. Наявність інструктивних матеріалів до датчиків до цих лабораторних робіт полегшує роботу вчителя та дітей.

Ми сподіваємось на продовження співпраці з «INTER SYSTEMS»!