Пізнання дитини навколишнього світу, починається із сприйняття предметів і явищ. Пізнання дитиною навколишнього світу за допомогою відчуттів і сприймання створює необхідні передумови для виникнення складніших пізнавальних процесів (мислення, пам'ять, уява).

Розвинена сенсорика — основа для удосконалення практичної діяльності дитини. У дитини формуються уявлення про зовнішні властивості предметів – форма, колір, розмір, розташування в просторі, запах, смак та інші.

 

Пізнання дитини навколишнього світу, починається із сприйняття предметів і явищ. Пізнання дитиною навколишнього світу за допомогою відчуттів і сприймання створює необхідні передумови для виникнення складніших пізнавальних процесів (мислення, пам'ять, уява).

Розвинена сенсорика — основа для удосконалення практичної діяльності дитини. У дитини формуються уявлення про зовнішні властивості предметів – форма, колір, розмір, розташування в просторі, запах, смак та інші.

image015

Маємо доказову актуальність навчання робототехніці, яка полягає у тому, що ми отримаємо потужний інструмент для розширення світогляду, сенсорного та пізнавального розвитку!

Роботи –це функціональне продовження людини!

Роботи вже з нами, вони серед нас, вони збирають автомобілі, які ми водимо, і телефони, які супроводжують нас всюди. Роботи пилососять наші підлоги і сортують наші посилки, патрулюють території і допомагають хірургам проводити операції. Роботи стають розумніші, вони вже вміють впізнавати нас в обличчя і навчаються спілкуватися з нами на зрозумілій нам мові. Чи можна сказати, що «робомайбутнє» вже настало?

Ні, майбутнє тільки починається, і все найцікавіше чекає нас попереду. Більше того, ми приймаємо в його наближенні найактивнішу участь. Ми пильно спостерігаємо за розвитком технологій, за зміною сприйняття роботів людською цивілізацією, за ускладненням і розширенням самого поняття «робот»…

Сучасні технології все далі проникають у наше життя та в буденне життя наших дітей.

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» на сьогодні значно посилено державну підтримку дітей та дітей з особливими освітніми потребами. Набули актуальності питання інтеграції таких дітей у суспільство, основою якої є доступ до якісної освіти, починаючи з дошкільної (згідно інструктивно – методичного листа «Про організацію навчально – виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» №872 15.18.2011р.). Інклюзивні підходи до освіти допомагають підтримати дітей з особливими освітніми потребами та їх батьків у навчанні й досягненні життєвого успіху.

Як відомо найбільшу ефективність дає методика з використанням інтерактивного обладнання та робототехніки в корекції дітей з синдромом Дауна, затримкою психічного розвитку, ДЦП, аутизмом. Дитина поступово вчиться інтерпретувати сенсорні відгуки і адаптуватися на нових і нових, більш досконалих рівнях.

Інтерактивні розробки такі як :

Інтерактивний навчальний робот Фотон (Photon EDU)

image003

Допомагає дітям розвивати творчість, вдосконалювати свої здібності до логічного мислення та засвоювати основи програмування. Допомага в стимулюванні сенсорної чутливості та рухової активності, розвитку зорово-моторної координації дітей, розвивати загальну і дрібну моторику, покращувати координацію рухів, (від 5-12 років).

Роботи Blue-Bot (БлюБот)

прекрасно підходять для застосування в дитячому саду та початковій школі (від 5-8 років), допомагає вивчати причинно-наслідкові зв’язки та комунікацію в групі, створення позитивно-емоційного фону.

INGPONG CUBE (ПінгПонг КУБ)

Діти навчаються кодування, просто граючи в іграшку, школярі пізнають науку за допомогою різних роботів PINGPONG . Це дозволяє підвищувати психічну активність за рахунок стимулювання позитивних емоційних реакцій, розвивати тактильні, зорові відчуття, тренувати пам'ять, увагу, інтелект.

image004

Інтерактивний стіл та Інтерактивна підлога

 Використовується для закладів освіти, має містити набір ефектів (ігор і занять) по роботі з дітьми: з розвитку навичок моторного планування, крупної координації, рухових навичок, зорово-слухового сприйняття і швидкості реакції, вивчення мов та навичок програмування.

Комплекс інтерактивної проекції вирішує такі завдання:

Розвивальні: сприяє розвитку загальної моторики та координації рухів; формування та розвиток комунікативних навичок. Розвиток швидкості реакцій, гнучкості мислення; розвиток психічних процесів: сприймання, пам’яті, мислення, уваги та уяви.

Оздоровчі: покращення діяльності центральної нервової системи; сприяння нормалізації функціонування внутрішніх систем організму (наприклад, серцево-судинної системи); укріплення м’язів опорно-рухового апарату.

Навчальні: вивчення української та англійської мов, математики, історії, літератури, географії, природознавства, основ здоров’я та безпеки життєдіяльності, основ програмування.

Корекційні: підвищує мотивацію до рухової активності; формування та розвиток моторного планування; сприяє корекції властивостей сприймання (предметності, цілісності); розвитку когнітивних функцій (розвиток зорової та моторної пам’яті, розвиток наочно-дієвого та наочно-образного мислення). Сприяє формуванню та розвитку навичок саморегуляції дитини.

Виховні: вміння поважати партнерів по грі, встановлювати з ними доброзичливі взаємини та отримувати задоволення від спільної діяльності; формування особистісних якостей: самостійності, толерантності, чуйності, наполегливості та витримки у досягненні поставленої мети.

image006

Окрім того хотілося б зазначити, що інтерактивна підлога чи стіл, робототехніка в дитячому саду, школі призначені не лише для дітей, але і для дорослих.
Дорослі можуть поринути на якийсь час у фантастичний світ дитинства. Адже працювати вихователем і бути батьками нелегко, це постійна напруга і важкий тягар відповідальності. Інтерактивна гра стимулює і розкриває приховані можливості.
Дорослі можуть розслабитися, набути нових навичок в спілкування та налагодити комунікацію з дітьми.
Компанія «Інтер Системс» рекомендує дані новинки в інклюзивній освіті. Наші спеціалісти можуть надати кваліфіковану консультацію та провести навчання по користуванню обладнанням.

Нехай робототехніка буде найкращим механізмом пізнання світу для Вас!


Ваша Компанія «Інтер Системс»

Автор тексту: Оксана Марченко